پروژه سرا

فروشگاهی با طعم اعتماد

کسب درامد 15میلیون در ماه

اطلاعیه فروشگاه

ما تمام راه را برای شما رفته ایم فقط شما باید نام خود را بنویسید

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  فرآوري و بسته‌بنـدي ماهي فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :17 چکیده ای از مطالب : خلاصه طرح   موضوع طرح : فرآوري و بسته بندي گوشت ماهي   ظرفيت : 1800 تن در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 71/2289 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 71/229 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 2060 ميليون ريال   ميزان اشتغالزايي : چهـل و نه نفـر   دورة ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليــد نـان فانتـــــزي

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  توليــد نـان فانتـــــزي فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :15 چکیده ای از مطالب : خلاصه طرح   موضوع طرح : توليد نان فانتزي   ظرفيت : 500 تن در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 88/1067 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 88/107 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 960 ميليون ريال   دورة بازگشـت سرمايه: 20 ماه      مقدمــه : ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرورش كرم ابريشـم

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  پرورش كرم ابريشـم فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :11 چکیده ای از مطالب : خـلاصــه طــرح   موضوع طرح :پرورش كرم ابريشـم   ظرفيت : 400 جعبه در يك دوره   محل اجراي طرح : قابل اجرا در استانهاي نيمه شمالي و مناطق مركزي كشور   سرمايه گذاري كـل: 3/912 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 3/92 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 820 ميليون ريال   دورة بازگشـت سرمايه: 17 ما ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه علـمي آزاد

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  آموزشـگاه علـمي آزاد فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :13 چکیده ای از مطالب : خلاصه طرح   موضوع طرح : آموزشگاه علمي آزاد   ظرفيت طرح : 124800 ساعت‌آموزش - نفر   محل اجراي طرح :  قابل اجرا در مناطق شهري سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 474 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 54 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 420 ميليون ريال   دورة بازگشـت سرمايه: پانزده ماه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي پرواربـندي گوساله

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  پرواربـندي گوساله فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :16 چکیده ای از مطالب : خـلاصــه طــرح   موضوع طرح :پروار بندي گوساله   ظرفيت : هفتاد و پنج راس در هر دوره ( يكصد و پنجاه راس در سال )   محل اجراي طرح : قابل اجرا دركليه مناطق كشور   سرمايه گذاري كـل: 24/820 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 24/90 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 730 ميليون ريال   دورة بازگشـت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي توليــد نـان لـواش

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  توليــد نـان لـواش فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :14 چکیده ای از مطالب : خلاصه طرح   موضوع طرح : توليد نان لواش   ظرفيت : 300 تن در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 94/357 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 94/37 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 320 ميليون ريال   دورة بازگشـت سرمايه: 14 ماه      مقدمــه : &nbs ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشگاه حسـابداري

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  آموزشگاه حسـابداري فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :11 چکیده ای از مطالب : خلاصه طرح   موضوع طرح : خدمات آموزشي در زمينه حسابداري دستي و رايانه‌اي   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 91/381 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 91/41 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 340 ميليون ريال   دورة بازگشـت سرمايه: 21 ماه      مـقـدمه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي بسـته‌بندي عـســل

طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي  بسـته‌بندي عـســل فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات :13 چکیده ای از مطالب : خلاصه طرح   موضوع طرح : بسته بندي عسل به ظرفيت 240 تن در سال   محل اجراي طرح : قابل اجرا در سراسر كشور   سرمايه گذاري كـل: 3/1714 ميليون ريال   سهم آوردة متقاضي: 3/174 ميليون ريال   سهم تسهيلات: 1540 ميليون ريال   دورة بازگشـت سرمايه: 17 ماه       مقدمــه :   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 2,500 تومان
تعداد صفحه(16):